Trang chủ > Tài liệu kế toán > Kinh nghiệm làm kế toán > Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp (quyết định số 15/2006/QĐ-BT) các khoản nộp phạt thuế hạch toán vào tài khoản 811:

  1. Bút toán kế toán: N 811 / C111,112,333...
  2. Chi phí ở TK 811 cuối kỳ kết chuyển:

Nợ 911/ Có 811 để xác định kết quả kinh doanh.

cách hạch toán tiền nộp phạt chậm thuế

Tuy nhiên không phải tất cả chi phí đều đều hợp lý, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, vì vậy khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp loại trừ các khoản chi phí không đúng qui định để xác định thu nhập chịu thuế. Khoản nộp phạt thuế không được coi là một khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Do đó, Khi lập "TỜ KHAI  QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN" doanh nghiệp ghi số tiền phạt vi phạm về thuế và khoản truy thu vào chỉ tiêu B8, số thứ tự 1.7

Công ty kế toán hà nội đưa ra Ví dụ cụ thể về cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế:  Doanh nghiệp nhận được công văn phạt từ cơ quan thuế với số tiền phạt nộp chậm Thuế giá trị gia tăng là 1.000.000 đồng. Kế toán định khoản:

Nợ TK 811: 1.000.000

Có TK 3339: 1.000.000

Khi doanh nghiệp nộp tiền phạt cho cơ quan Thuế, kế toán định khoản:

Nợ TK 3339: 1.000.000

Có TK 111/112: 1.000.000

Khoản 1.000.000 đồng này sẽ không được coi là khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN vào cuối năm và phải điều chỉnh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Tìm kiếm ở google:

  • hạch toán nộp tiền thuế nộp chậm
  • hach toan tien nop thue cham
  • phi nop phat cham tien thue

Gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
CHUYÊN DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ
Hotline: 0966694823
Email: thanhntkthn@gmail.com